Teza lui Ostafi- Limitarea activitatii Ambro cauzata de nerambursari de TVA

Seful finanTiStilor suceveni crede cA Ambro SA a redus activitatea la un sfert din cauzA cA nu mai beneficia de rambursAri de TVA de peste 100 de miliarde de lei anual, ca urmare a modificArii Codului Fiscal, prin introducerea unei metode de simplificare a calculului Si deducerii TVA.

Pe vechea legislaTie Ambro SA Suceava beneficia lunar de aproximativ 10 miliarde de lei, reprezentInd TVA recuperat, aferent tranzacTiilor de achiziTionare a materialului lemnos.

IncepInd cu anul 2005, prin modificarea Codului Fiscal In acest sens s-au introdus mAsura simplificatA de taxare inversA, care de data asta IncurcA socotelile celor care exportau produsele finite, In sensul cA nu mai pot beneficia de rambursAri de TVA pentru materia primA achiziTionatA, a spus Liviu Ostafi.

El a arAtat cA printre firmele care a pierdut aceste rambursAri este Si Ambro SA Suceava care achiziTiona importante cantitATi de material lemnos pentru care solicita returnarea TVA-ului plAtit.

. PInA acum Ambro SA Suceava utiliza aceste mecanisme legale de rambursare a TVA, fAcea aprovizionAri masive de lemn, iar cInd produsul finit era In totalitate exportat, firma beneficia de sume importante de la bugetul de stat, a spus Ostafi.

Conducerea Ambro SA a anunTat concedierea a 745 dintre cei 1.028 de salariaTi, fiind menTinutA doar un sfert din activitate. Motivele invocate de conducerea firmei au fost deprecierea euro, creSterea preTurilor la materiile prime precum Si scumpirile intervenite la utilitATi.