Subprefectul Baisanu ales presedinte al organizaTiei municipale Suceava a PUR

El a cIStigat alegerile desfASurate duminicA In sala micA a Casei Culturii candidInd de unul singur. BAiSanu a obTinut 104 voturi din 108 posibile celelalte patru fiind atribuite consilierului local Aurel Vasiliu In ciuda faptului cA acesta nu a candidat. ConferinTa a ales de asemenea un Consiliu Local Municipal format din 21 de umaniStii din care 11 provin din rIndurile tineretului. Printre cei care au pAtruns In acest organism se numArA consilierii locali Mona SAndulescu, Aurel Vasiliu, Dorel Maxim, consilierii judeTeni PetricA Simeria, Constantin SAvescu, Vasile LatiS, preSedintele organizaTiei judeTene senatorul Constantin Gheorghe Si Seful de cabinet al acestuia, Ovidiu Ilisei. Consiliul Local Municipal la PUR se va reuni pe data de 14 mai pentru a-Si alege Biroul Executiv de Conducere, adicA vicepreSedinTii, secretarul, trezorierul Si membrii. La alegerile din organizaTia municipalA Suceava a PUR s-a Inregistrat o premierA Si anume absenTa de la SedinTA a preSedintelui In exerciTiu, PetricA Simeria. ConferinTa a fost condusA de liderul judeTean al PUR Constantin Gheorghe, care a fost nevoit sA improvizeze un raport de activitate. Gheorghe a Incercat sA explice cA Simeria are o problemA personalA Si cA de aceea nu a putut ajunge la SedinTA. Se pare InsA cA preSedintele PUR Suceava care intenTiona sA candideze pentru IncA un mandat s-a supArat auzind cA BAiSanu ISi va aduce studenTii pentru a-l alege In fruntea organizaTiei. BAiSanu a Tinut sA le mulTumeascA celor care l-au susTinut Si sA le transmitA cA nu va fi un preSedinte comod. El a spus cA Tine foarte mult la municipiul Suceava Si cA sperA ca prin munca lui sA aducA acel prinos oraSului. Trebuie spus cA partenerii din coaliTie, PNL Si PD au fost alAturi de umaniStii suceveni. Liberalii au transmis salutul lor prin vicepreSedintele de la judeT Ion Lungu, iar democraTii prin liderul de la municipiu, Niculai BarbA. Chiar dacA cArArile ce ne-au adus la guvernare au fost diferite azi trebuie sA dAm dovadA de unitate pentru cA modul cum vom guverna la nivel local ne va afecta pe toTi. SA lAsAm orgoliile Si interesele de grup deoparte Si sA facem o guvernare In interesul cetATeanului, a spusLungu.