LICITATIE CAI DE RASĂ

OrganizeazA
LICITATIE PUBLICA‚ DESCHISA CU STRIGARE

pentru vInzarea a 117 capete cai de rasA, de la:

Herghelia RAdAuTi:


* 39 capete din rasa Shaghyu Arab, din care:
– 29 capete din categoria disponibil vinzare (16 femele Si 13 masculi cu vIrste cuprinse intre 4 Si 14 ani);
– 10 capete din categoria valorificare sacrificare (5 femele 315 masculi).

Herghelia Lucina:

* 78 capete din rasele HuTul, Poney si Metis Semigreu, din care:

* 72 capete din categoria disponibil vInzare din rasa:

– HuTul 55 capete (31 femele Si 24 masculi cu vIrste cuprinse Intre 4 Si 12 ani).
– Poney 12 capete (8 femele Si 4 masculi cu virste cuprinse intre 4 Si 21 ani),
– Metis Semigreu 5 capete (toate femele cu vIrste cuprinse Intre 4 Si a 10 ani),

* 6 capete din categoria valorificare sacrificare din rasa:

– HuTul 5 capete (4 femele Si 1 mascul)
– Metis Semigreu 1 mascul.

LicitaTia se va desfASura:
– in data de 13.05.2005, ora 10.00 la Herghelia RAdAuTi, telefon 0230/561524;
– In data de 20.05.2005, ora 10.00 la Herghelia Lucina, telefon 0788/404808,0788/392364.

PreselecTia si Inscrierea participanTilor la licitaTie se face In:
-data de 12.05.2005, ora 08.00-14.00 pentru cabalinele de la Herghelia RAdAuTi,
-data de 19.05.2005, ora 08.00-14.00 pentru cabalinele de la Herghelia Lucina. la sediul DirecTiei Silvice Suceava.
Caietul de sarcini poate fi achiziTionat cu suina de 1.500.000 lei (150 lei noi) de la sediul DirecTiei Silvice Suceava, Incepind cu dala de 22.04.2005, datA de la care pot fi vizionaTi caii din categoria D. V. Si V.S. de la cele douA herghelii.
Tariful de participare la licitaTie este de 2.500.000 lei (250 lei noi).

Lista cu preTurile de pornire la licitaTie a cabalinelor vor fi puse la dispoziTia solicitanTilor prin Biroul VInatoare. Salmonicultura. Cai de rasA din cadrul D.S. Suceava, precum si la sediul hergheliilor IncepInd cu data de 22.04.2005.
Pentru cabalinele rAmase neadjudecate, licitaTia se va repeta, In datele de:
– 03.06. si 24 06.2005, orele 10.00, la Herghelia RAdAuTi, cu preselecTia ofertanTilor In zilele de 02 Si 23.06.2005. orele 08.00 – 14.00. la D.S. Suceava
– 10.06.2005 Si 01.07.2005, orele 10.00, la Herghelia Lucina, cu preselecTia participanTilor In zilele de 04 Si 30.06.2005, orele 08.00-14.00, la D.S. Suceava.
InformaTii suplimentare se pot obTine la telefon 0230/522833 Si pe Internet la adresa www.silvasv.ro