Bloc din Brosteni demolat caramida cu caramida

Prefectul de Suceava, Orest Onofrei, a declarat cA imobilele In cauzA erau In proprietatea unei firme Si au fost primite de autoritATile locale, printr-un act de donaTie. El a adAugat cA pentru finanTarea operaTiunilor de demolare va cere ajutorul Consiliului JudeTean Si al Guvernului. Unul din cele douA blocuri nelocuite din fosta colonie minierA din BroSteni s-a prAbuSit la finele lunii martie Si a fAcut doi morTi, o femeie de 35 de ani, mamA a 4 copii Si un adolescent de 15 ani.

Resturile din acest bloc vor trebui demolate cArAmidA cu cArAmidA, a spus prefectul Onofrei arAtInd cA In caz contrar s-ar putea afecta stabilitatea blocului din vecinAtate care este locuit.