Ucrainean cercetat pentru practicarea ilegalA a meseriei de tehnician dentar

Tehnicianul dentar, Konstyantyn I., In vIrstA de 43 de ani, a fost depistat la un control executat de poliTiStii de frontierA din zona Siret, asupra unui autoturism condus de un cetATean romAn. FrontieriStii au descoperit In acea maSinA o trusA medicalA care conTinea diverse aparate Si mulaje dentare, necesare pentru confecTionarea de proteze. Ucraineanul a declarat cA fiind tehnician dentar In Tara natalA s-a decis sA-Si ofere serviciile Si sucevenilor, la preTuri avantajoase, cu toate cA nu deTine autorizaTie pentru a presta asemenea activitATi pe teritoriul RomAniei. Dosarul sAu va fi trimis spre soluTionare, Parchetului Teritorial. Colegiul Medicilor DentiSti Suceava avertiza cA aSa-ziSi stomatologi din Ucraina Si Republica Moldova activeazA ilegal In localitATile Horodnic, Ulma, BAiSeSti Si ZvoriStea, iar pacienTii care au apelat la ei s-au prezentat ulterior pentru tratament la SecTia de Chirurgie Buco-Maxilo-FacialA a Spitalului JudeTean. SituaTia a intrat Si In atenTia Ministerului SAnAtATii care a solicitat, sAptAmIna trecutA, DirecTiei de SAnAtate PublicA sA investigheze cazul persoanelor din TArile vecine care acordA clandestin, pe teritoriul judeTului, asistenTA stomatologicA fArA autorizaTiile necesare.