Noii directori adjuncTi ai DGFP Suceava: Benone Contas si Stefan Oprea

Cei doi adjuncTi sInt numiTi pe funcTie interimar pe o perioadA de Sase luni.

Prefectul de Suceava a reiterat, luni, In faTa finanTiStilor suceveni, punctul sAu de vedere privind modul In care ar trebui sA se desfASoare acTiunile de control la firmele din judeT.

AgenTii economici trebuie trataTi ca Si cum ar fi prietenii noStri Si nu trebuie sA ne gIndim cA sInt vinovaTi de la Inceput, a spus Onofrei.

Noul director adjunct Benone ContaS, care ar fi trebuit sA deTinA aceastA funcTie In urmA cu patru ani cInd a cIStigat concursul organizat pentru acest post, a declarat cA din momentul de faTA s-a schimbat Si stilul nostru de lucru, In sensul cA va exista un parteneriat Intre agenTii economici Si noi, inspectorii fiscali.

La rIndul sAu, celAlalt director adjunct, Stefan Oprea, Si-a exprimat speranTa cA se va reuSi crearea unui mediu de afaceri prietenos. A« In ceea ce facem, noi nu trebuie sA acTionAm ca o frInA In activitatea agenTilor economici, ci ca un factor de progres, a spus Oprea.