Pompierii suceveni au reprezentat Romania la un exercitiu tematic in Bulgaria

ExerciTiul a avut loc In regiunea bulgarA Haskovo, iar echipa suceveanA a fost coordonatA de Seful Serviciului InspecTiei pentru Prevenirea Incendiilor, colonel inginer Lucel Lulciuc. Ministerele AdministraTiei Si Internelor Si Agriculturii de la BucureSti au decis ca pompierii Si silvicultorii suceveni sA reprezinte RomAnia la respectiva acTiune, avInd In vedere situaTia operativA foarte bunA menTinutA la nivelul fondului forestier din judeT. La exerciTiul de la Haskovo, desfASurat sub patronajul Centrului Global de Monitorizare a Incendiilor din cadrul OrganizaTiei NaTiunilor Unite Si al Ministerului bulgar de Interne, au fost prezente echipaje din RomAnia Si Bulgaria, precum Si din Albania, Bosnia-HerTegovina, Grecia, Macedonia, Turcia Si Serbia-Muntenegru.