Scheletul unui soldat mort in razboi gasit intr-o padure suceveana

Sursa citatA precizeazA cA scheletul aparTine cel mai probabil unui soldat romAn din cel de-al doilea rAzboi mondial. Osemintele urmeazA sA fie Inhumate de PrimAria CiocAneSti, iar cartuSele vor fi preluate de specialiStii pirotehniSti.