S-a ridicat restrictia de circulatie a vizitatorilor in spitalele sucevene

Directorul adjunct al DSP Suceava, Odette Nicolae a anunTat cA hotArIrea are la bazA faptul cA incidenTa infecTiilor respiratorii acute Si a cazurilor clinic compatibile cu gripa a scAzut simTitor In ultima sAptAmInA. Decizia referitoare la limitarea accesului vizitatorilor In spitale fusese luatA pe 22 martie, pentru prevenirea unei eventuale evoluTii necontrolate a infecTiilor acute respiratorii cu alurA gripalA.