Achizitie publica de lucrari

Anunt privind achizitie publica de lucrari

1. Autoritatea contractanta: SC ELECTRICA SA – FDFEE „ELECTRICA Moldova” – SDFEE Vaslui str. Toma Caragiu nr. 7, Vaslui supune achizitiei publice urmatoarele lucrari:

1. INT LEA 0,4 kV PTA 1 CodAeSti, comuna CodAeSti, jud Vaslui
2. Reconstructie retele electrice de joasA PTA 2 Vinderei, comuna Vinderei, jud Vaslui
3. Extindere electrificare localitatea RuSi, comuna PuieSti, jud Vaslui
4. Extindere electrificare localitatea MunteneSti, comuna Stefan cel Mare, jud. Vaslui

2. Atribuirea contractelor de lucrAri se face prin: cerere de oferte

3. Tipul contractelor: execuTie cu predare la cheie.

4. DocumentaTia se poate procura de la: Serviciul Energetic Studii Si UrmArirea lucrArilor de InvestiTii din cadrul SDFEE Vaslui cu sediul In Vaslui, str. Toma Caragiu nr. 7, Vaslui, judeTul Vaslui, tel. 0235-305330, fax 0235-305998 IncepAnd cu data de 25.04.2005 pAnA la 02.05.2005.

5. Costul documentelor: 500.000 lei / documentaTie .