Moment de reculegere la Suceava in memoria victimelor accidentelor de munca

AcTiunea va fi organizatA joi de la ora 13,30, cu prilejul Zilei InternaTionale a SAnAtATii Si SecuritATii In MuncA. Ziua InternaTionalA a SAnAtATii Si SecuritATii In MuncA este marcatA pe 28 aprilie, la propunerea OrganizaTiei InternaTionale a Muncii, ConfederaTiei InternaTionale a Sindicatelor Libere Si ConfederaTiei Europene a Sindicatelor.