Incep inscrierile pentru unitatile militare de invatamint

Seful Oficiului care funcTioneazA la Centrul Militar JudeTean, cApitanul Gabriel GhiduS, a declarat cA oferta pentru anul Scolar 2005-2006 prevede scoaterea la concurs a cIte 100 de locuri la colegiile militare din CImpulung Moldovenesc, Breaza Si Alba Iulia, Si a adAugat cA la fiecare dintre acestea 80 de locuri sunt destinate bAieTilor, iar 20 fetelor. De asemenea, mai sunt 237 de locuri la Scolile militare de maiStri Si subofiTeri de la PiteSti, BuzAu Si ConstanTa, Scoala MilitarA de SubofiTeri Sanitari de la FocSani Si academiile militare de formare a ofiTerilor de la Sibiu, BraSov Si ConstanTa. CApitanul GhiduS a declarat cA pentru colegiile militare, Inscrierile se fac pInA pe 3 iunie, pentru Scolile militare pInA-n 15 iulie, pentru academiile ForTelor Aeriene, pInA pe 10 iunie, iar pentru academiile ForTelor Terestre Si Navale pInA pe 24 iunie. El a mai spus cA In 2004, Oficiul de Informare-Recrutare Suceava a contabilizat 284 de dosare, din care 139 pentru Colegiul Militar Stefan cel Mare din CImpulung Moldovenesc. El a subliniat cA faTA de anul trecut, numArul locurilor ce vor fi scoase la concurs a scAzut cu aproximativ 25%, avInd In vedere cA se urmAreSte restructurarea Si profesionalizarea Armatei.