Minivacanta de Pasi pentru elevii din judetul Suceava

Inspectorul Scolar general adjunct al judeTului Suceava, Neculai BarbA a declarat cA la solicitarea directorilor mai multor unitATi de InvATAmInt, Consiliul de AdministraTie al ISJ Suceava s-a hotArIt ca elevii sA nu aibA liber doar luni, ci de vineri pInA marTi inclusiv, cInd este ultima zi de PaSti.

El a spus cA orele pierdute vor fi recuperate In primele douA zile de sImbAtA de dupA 1 mai.