Teodor Sologiuc(PNL) a fost validat consilier judetean

El a preluat postul dorneanului Liviu Cepoi, care a fost desemnat vicepreSedinte al AgenTiei NaTionale pentru Sport. Mandatul lui Sologiuc a fost validat de plenul deliberativului judeTean, iar ulterior, el a depus jurAmIntul. Liviu Cepoi este al patrulea membru al PNL Inlocuit In aceastA legislaturA din Consiliul JudeTean, dupA Orest Onofrei, care a fost numit prefect In urma alegerilor generale, ValicA Gorea, ocupantul postului de preSedinte al AgenTiei NaTionale Nucleare Si Tiberiu Prodan, care a ajuns senator.