Consiliul Judetean Suceava se pregateste sa actioneze in judecata MApN

Deliberativul judeTean a aprobat, miercuri, cu unanimitate de voturi, sA transmitA o scrisoare MApN, care sA se constituie In procedurA prealabilA pentru acTionarea In instanTA a acestui minister. PreSedintele Consiliului JudeTean Suceava, Gavril MIrza, a explicat aleSilor judeTeni cA In anul 2004, printr-o HotArIre de Guvern s-a stabilit trecerea din administrarea MApN In cea a Consiliului JudeTean a clAdirii In care funcTioneazA Centrul Militar Suceava, In schimb CJ Suceava urmInd sA finanTeze reabilitarea unui drum In zona MestecAniS care face legAtura Intre E 576 Si un centru de recuperare pentru militarii participanTi la misiuni In strAinAtate.

Noi ne-am fAcut treaba, dar acum primim semnale cA Ministerul ApArArii s-a rAzgIndit Si nu ne mai transferA imobilul, a spus MIrza.

In imobilul respectiv trebuia sA funcTioneze DirecTia JudeTeanA de EvidenTA a Persoanei din subordinea CJ Suceava precum Si serviciile de eliberAri de paSapoarte Si InmatriculAri auto, din subordinea Prefecturii Suceava. Prefectura Si Consiliul JudeTean Suceava doreau sA foloseascA imobilul In care funcTioneazA Centrul Militar Suceava Intr-un proiect-pilot care viza reforma la ghiSeu.