Primarul PSD de Breaza a divortat degeaba fiind demis de prefect

Ordinul a fost emis In baza Legii 161/2003 a anticorupTiei care, spune Onofrei, a fost IncAlcatA de primarul sucevean IntrucIt nu a ieSit din starea de incompatibilitate In termenul prevAzut de actul normativ respectiv. Incompatibilitatea primarului a fost datA de faptul cA soTia, Elena GrAmadA, este In subordinea sa directA deTinInd funcTia de contabil In cadrul PrimAriei. De menTionat cA primarul a avut o Incercare de a ieSi din situaTia de incompatibilitate introducInd acTiune de divorT In data de 4 februarie pentru ca nici unul dintre ei sA nu fie nevoit sA-Si piardA serviciul. Prefectul a declarat cA ieSirea din starea de incompatibilitate dupA depASirea termenului legal nu presupune cA situaTia nu a existat motiv pentru care a fost nevoit sA constate Incetarea mandatului de ales al primarului.

PInA la organizarea de alegeri In aceastA comunA, atribuTiile acestuia vor fi preluate de viceprimarul PSD Gheoprghe Lesenciuc. PrimAria Breaza se aflA In atenTia Prefecturii de mai multA vreme. Prefectura a Inregistrat pInA acum aproximativ 250 de plIngeri Impotriva primarului GrAmadA, 150 fiind Inregistrate Intr-o singurA zi cifrA record pentru instituTie. Onofrei a dispus prin ordin un control la PrimAria Breaza pentru a verifica cele sesizate Si a propune mAsurile care se impun. Suntem obligaTi sA verificAm dacA este adevArat sau nu ce scriu oamenii Si cu siguranTA dacA e adevArat ce se IntImplA acolo vom face ceea ce trebuie fAcut. Ca sA putem descIlci ce se IntImplA acolo sunt obligat sA fac ceea ce nu Imi place, sA dau un ordin Si sA trimitem o echipA de control. Sunt probleme de fond funciar, probleme financiare , probleme cu pAdurea, cu investiTiile, cu autorizArile. Toate instituTiile statului trebuie trimise acolo sA vadA despre ce este vorba, a declarat Onofrei. Prefectul a declarat nu demult cA va depune o plIngere Impotriva primarului de Breaza pentru abuz In serviciu. Prefectul Il acuzA pe GrAmadA cA a amendat ilegal cu cIte 75 de milioane de lei, mai mulTi participanTi la audienTele Tinute la mijlocul lunii martie de Seful de cabinet al deputatului liberal de Suceava Dumitru PardAu, Intr-un restaurant din comunA, audienTe care au fost asimilate unei adunAri populare neautorizate. Printre cei amendaTi s-au numArat Seful de cabinet PetricA Alexeevici, liderul Ligii RAzeSilor Dorneni Si consilierul local democrat Stefan Macovei. Prefectul a spus atunci cA Seful de cabinet al parlamentarului Ii solicitase lui GrAmadA un spaTiu In PrimArie, pentru a Tine audienTele, InsA acesta i-a oferit holul instituTiei.