Liberalii se iau de sAptAmInalul Consiliului JudeTean Suceava

Ei au criticat, miercuri, politizarea ultimului numAr al ziarului apreciind cA mai multe materiale prezentate In aceastA publicaTie au tentA politicA.

PreSedintele organizaTiei municipale PNL Suceava, consilierul judeTean Dan Gospodaru, a cerut, In plenul Consiliului JudeTean Suceava, pAstrarea conceptului iniTial al publicaTiei Gazeta de Bucovina dupA ce In ultimul numAr au fost publicate articole In care sInt anunTate viitoarele scumpiri ca efect al noilor mAsuri fiscale sau sInt prezentate problemele legate de distribuirea medicamentelor compensate Si gratuite. Gospodaru a spus cA Gazeta de Bucovina trebuie sA fie un buletin informativ al administraTiei publice locale din judeTul Suceava. OricIt de IngAduitori am fi, acest numAr nu poate fi considerat un buletin informativ al administraTiei publice, a spus Gospodaru precizInd cA vorbeSte In numele grupului de consilieri judeTeni liberali. El a solicitat redactorului Sef al publicaTiei sA pAstreze conceptul iniTial al ziarului.