Alegeri In 12 iunie In comuna suceveana Berchisesti

Data scrutinului a fost stabilitA de Guvern, In reuniunea de joi.

Comuna BerchiSeSti s-a desprins de comuna DrAgoieSti, iar de luni are conducere interimarA.

Prin ordin al prefectului de Suceava a fost numit primar Ioan Jitaru, Dumitru Jitariu-viceprimar Si Vasile Coca-secretar Orest Onofrei.

Actuala conducere a PrimAriei BerchiSeSti este formatA din persoane care au fAcut parte din grupul de iniTiativA care a cerut organizarea referendumului privind reInfiinTarea comunei.