Dispensarul din Izvoarele Sucevei ar putea fi redeschis in doua saptamini

Seful DSP Suceava, Cristian Irimie, a declarat cA medicul CAlin Fudulache, care deserveSte acea unitate sanitarA l-a informat cA pInA sImbAta viitoare va remedia toate deficienTele. El a precizat cA dacA la urmAtorul control, inspectorii sanitari vor constata cA Intr-adevAr lucrurile sInt In regulA, atunci Dispensarul va fi redeschis.

Decizia de Inchidere temporarA a Dispensarului din Izvoarele Sucevei, unde sunt InregistraTi aproximativ 2300 de pacienTi, a fost luatA la Inceputul sAptAmInii. De atunci, persoanele din comunA care au probleme de sAnAtate sunt nevoite sA apeleze la serviciile cadrelor medicale din Moldova-SuliTa sau de la Centrul de PermanenTA din Breaza. Inspectorii sanitari au concluzionat In urma verificArilor, cA la Dispensarul din Izvoarele Sucevei, mobilierul este Invechit, In timp ce uSile, ferestrele Si pavimentul din cabinetul de consultaTii Si sala de tratamente sInt degradate. TotodatA, pereTii sunt coScoviTi, tencuiala a cAzut pe alocuri In sala de tratamente, iar din trusa de urgenTA lipsesc aproape cu desAvIrSire medicamentele Si materialele sanitare.