Politisti, jandarmi si pompieri suceveni sprijina copiii institutionalizati

ASa se face cA lucrAtorii Ministerului de Interne de la nivelul judeTului Si-au adus contribuTia benevol, pentru ca IepuraSul sA nu ocoleascA nici In acest an respectiva instituTie de ocrotirea copilului. De altfel, cadrele M.I. i-au obiSnuit pe micuTii instituTionalizaTi de la FAlticeni cu daruri de SArbAtori, care acum s-au tradus In articole de ImbrAcAminte, bunuri de uz personal Si dulciuri. TotodatA, poliTiStii suceveni au strIns Intr-o primA etapA suma de 50 de milioane de lei, care va ajunge la sinistraTii din Vestul TArii.