Bloc de locuinte din Galanesti pus in pericol de un incendiu

Focul s-a declanSat joi seara , cel mai probabil din cauza aprinderii lichidelor combustibile scurse accidental dintr-unul din cuptoarele brutAriei aparTinInd firmei MIXTIN COM. In incendiu au ars 100 de litri de combustibil Si s-au degradat echipamentele centralei termice. Pompierii militari de la DetaSamentul din RAdAuTi, ajutaTi de pompierii voluntari din GAlAneSti au reuSit sA stingA rapid incendiul. Ei au scApat de flAcAri utilajele de panificaTie, stocurile de materii prime Si apartamentele situate la etajele superioare ale construcTiei.