Sanctiuni drastice la unitati de alimentatie publica sucevene

Seful InspecTiei Sanitare de Stat, doctorul Ludovic AbiTei, a declarat cA hotArIrea de Inchidere temporarA a fost luatA Impotriva barului Si a magazinului mixt din satul GAineSti-comuna Slatina, aparTinInd societATii CEZARMI din FAlticeni, pentru lipsa apei calde. El a adAugat cA din acelaSi motiv, firma fAlticeneanA s-a ales Si cu o penalizare financiarA de 6 milioane de lei. Tot cu 6 milioane a fost sancTionatA Si societatea MIHNEA INVEST din IaSi, care administreazA Restaurantul SCARABEU din PiaTa MicA a Sucevei, pentru neprogramarea angajaTilor la examenul medical periodic. AbiTei a concluzionat In urma recentelor controale cA peste tot au fost depistate mici probleme, dar a precizat cA a constatat cu plAcere cA administratorii unitATilor de alimentaTie publicA manifestA InTelegere In a colabora cu InspecTia SanitarA de Stat, rAspund la recomandAri Si respectA termenele de eliminare a neajunsurilor.