Preluarea proiectului sucevean de utilitati de E.ON cu acceptul Deutsche Bank

S-au fAcut demersuri la Deutsche Bank Londra Si acum se aSteaptA rAspunsul, a declarat preSedintele Consiliului JudeTean, Gavril MIrza. El a Tinut sA precizeze cA fArA aprobarea bAncii germane acest transfer nu se poate realiza. Cea care hotArASte pInA la urmA dacA creditul se transferA la E.ON este Deutsche Bank Londra. E.ON nu-Si poate realiza aceastA dorinTA decIt In aceste condiTii. , a subliniat MIrza. Concernul german E.ON, unul dintre cei mai importanTi actori pe piaTa energeticA Si-a exprimat dorinTa de a prelua megaproiectul Suceava- utilitATi Si mediu la standarde europene, la Inceputul acestei luni. Consiliul JudeTean Suceava, a parafat un document prin care este de acord sA InceapA procedurile pentru a transfera drepturile, fondurile Si obligaTiile proiectului cAtre firma UK Utilities Services SRL RomAnia (UKUS), contractor al E.ON UK. Acordul de principiu a fost semnat de cAtre preSedintele Si vicepreSedinTii Consiliului JudeTean, Gavril MIrza, respectiv Eugen Uricec Si Stela Acatrinei, Si reprezentantul diviziei din RomAnia a concernului internaTional, Michael Charles Tresise. Potrivit documentului prezentat de Seful administraTiei judeTene, la finalizarea transferului UKUS va prelua responsabilitATi pe linia implementArii Si operArii proiectului, inclusiv distribuTia de gaze, managementul Si controlul tuturor contractelor existente, efectuate sau In operare care au legAturA cu proiectul, activul Si pasivul pentru cele 86,3 milioane de euro credit angajat deja de Consiliul JudeTean de la Deutsche Bank Londra, Intocmirea unor propuneri financiare pentru implementarea Si operarea proiectului inclusiv rambursarea creditului, asigurarea restului de Imprumut pInA la 235 de milioane de euro, preluarea Si rambursarea Imprumutului de la Deutsche Bank Londra In condiTiile contractate Si conform cerinTelor Ministerului FinanTelor Publice. Proiectul Suceavaa€”utilitATi Si mediu la standarde europene In valoare totalA de 235 de milioane de euro prevede construirea de centrale termice In cogenerare Si reabilitarea reTelelor de termoficare In Sapte localitATi urbane precum Si montarea unei conducte de transport gaz metan In lungime de 380 de kilometri care va alimenta 60 de localitATi. InvestiTiile sunt programate sA fie fAcute In trei etape prima demarInd deja anul trecut. Pentru aceasta Consiliul JudeTean a contractat un credit In valoare de 86,3 milioane de euro de la Deutsche Bank Londa care a fost garantat de Guvern. De menTionat cA E.ON va fi In curInd proprietarul ELECTRICA Moldova.