Noul sef al IJP Suceava comisarul Todirut vrea parteneriat cu societatea civila

Cel puTin aSa a declarat la momentul instalArii sale In funcTie, In prezenTa adjunctului IGP, comisar Sef Gheorghe Popa dar In lipsa tuturor oficialitATilor locale Si judeTene. TodiruT a spus cA este un om pentru care Intotdeauna au vorbit faptele Si a precizat cA-Si doreSte sA schimbe percepTia oamenilor faTA de poliTist, sA promoveze tinerii Si sA dezvolte mentalitatea pentru muncA, astfel IncIt poliTistul sA dea totul, conform fiSei de post. TotodatA, el vrea o PoliTie modernA, bazatA pe un corp de poliTiSti tineri Si foarte bine pregAtiTi, care sA fie sprijiniTi pentru a le asigura celor din jur siguranTa de care au nevoie. In acelaSi timp, proaspAtul Sef al IJP Suceava a susTinut cA sunt destule pIrghii pe care poate apAsa pentru a se vedea o modernizare Si o relansare a activitATii IJP, dar Si cA ISi doreSte un parteneriat cu societatea civilA, apreciind cA este nevoie de o deschidere mai mare faTA de acest segment. Comisarul NicuSor TodiruT a devenit Seful Inspectoratului JudeTean de PoliTie Suceava, dupA ce s-a impus In faTa prim-adjunctului IJP NeamT, comisarul Sef Petru Ciurea, la un concurs organizat de IGP. El are 40 de ani, iar pInA acum a condus Serviciul de InformaTii Si ProtecTie InternA al PoliTiei Suceava.

Fostul Sef al IJP Suceava, chestorul Vasile MoToc, a fost numit adjunct al Sefului Inspectoratului General al PoliTiei de FrontierA.