Administrator de fast food sucevean amendat de inspectorii sanitari

SancTiunea a fost aplicatA pentru cA salariaTii unitATii nu efectuaserA examenul medical periodic. Tot In luna aprilie, inspectorii sanitari suceveni au dat termene de rezolvare a problemei legate de asigurarea apei curente, administratorilor unor baruri Si restaurante din localitATile Marginea, MiliSAuTi Si Vama.