Campania umanitara A« Suceava sprijinA Banatul A» continua

El a declarat cA de la Voitinel Inspre localitatea timiSeanA GAtaia, unde trAiesc numeroSi suceveni, a plecat un transport conTinInd o importantA cantitate de cartofi Si alte produse alimentare. El a adAugat cA alte ajutoare constInd In zeci de tone de cartofi, fAinA, porumb Si cherestea strInse In IaslovAT, DorneSti, MuSeniTa, PAtrAuTi Si Vadu Moldovei, vor lua In aceste zile calea Banatului. In acelaSi timp, Onofrei a spus cA angajaTii instituTiilor subordonate Prefecturii contribuie cu bani pentru sinistraTi. La sfIrSitul sAptAmInii trecute, preSedintele Consiliului JudeTean Suceava, Gavril MIrza, a lansat un apel tuturor primarilor din judeT sA mobilizeze populaTia, pentru ajutorarea sinistraTilor din Banat Si a subliniat cA transportul bunurilor va fi asigurat de administraTia judeTeanA. El mai spunea cA primarul de CalafindeSti, Loghin Saviuc Si-a exprimat intenTia de a colecta de la localnici, 50 de tone de cartofi, In timp ce Regia de Drumuri Si Poduri subordonatA Consiliului JudeTean a anunTat cA va da 5-10 tone de ciment, pentru refacerea construcTiilor afectate de inundaTii. In judeTul TimiS au ajuns deja douA TIR-uri IncArcate In special cu alimente aduse de populaTia Sucevei la Indemnul primarului Ion Lungu. De-aici au fost trimise 17 tone de cartofi, cIte 2 500 de litri de lapte Si apA mineralA, sute de litri de ulei Si kilograme de fAinA, douA tone de ImbrAcAminte Si pAturi, precum Si materiale de construcTie, cu precAdere cherestea.