Termica nu mai furnizeaza caldura in apartamentele sucevenilor

Directorul general al societATii Termica, inginerul Constantin PlAcintA, informeazA printr-un comunicat cA decizia privind oprirea cAldurii are la bazA faptul cA temperaturile medii exterioare Inregistrate In ultimele trei zile au depASit valoarea de 10 grade Celsius, In intervalul orar 18-6. El mai precizeazA cA apa caldA va fi livratA Si In continuare Intre orele 6-22.