Incendii cu consecinte grave in Suceava in primele luni ale anului

Din totalul acestora, cele mai multe, 69, au afectat locuinTe ale populaTiei sau anexe gospodAreSti.

Potrivit unei statistici realizate de Inspectoratul JudeTean pentru SituaTii de UrgenTA „Bucovina” Suceava, In 43 de cazuri izbucnirea focului a fost cauzatA de coSurile de fum defecte sau necurATate, iar In 21 de cazuri de instalaTiile electrice defecte sau exploatate cu improvizaTii. Incendiile au mai fost produse de fumatul In locuri interzise, focul deschis, jocul copiilor cu focul Si acTiuni intenTionate.

In timpul intervenTiei gArzilor de pompieri militari au fost salvate din flAcAri un numAr de 16 persoane. Pagubele materiale Inregistrate de la Inceputul anului au fost estimate la 20,29 miliarde de lei, InsA bunurile salvate de flAcAri au fost In valoare de 307 miliarde de lei.

In ceea ce priveSte decesele Inregistrate In urma unor incendii reprezentanTii Compartimentului de Prevenire a Incendiilor din cadrul Inspectoratului pentru SituaTii de UrgenTA „Bucovina” Suceava au precizat cA „vieTile ar fi putut fi salvate dacA pArinTii nu ar fi lAsat copii nesupravegheaTi Si ar fi fost InvATaTi cum sA se comporte In situaTii de pericol”.