Stare jalnica a toaletelor din apropierea manastirilor bucovinene

Aprecierea Ii aparTine Sefului DirecTiei de SAnAtate PublicA Suceava, doctorul Cristian Irimie. El a spus cA toaletele din apropierea mAnAstirilor aratA jalnic, Si a subliniat cA excepTie face doar grupul sanitar din parcarea MAnAstirii Putna. Seful DSP Suceava a declarat cA dat fiind afluxul mare de vizita tori care vin la mAnAstirile din judeT, modul In care se prezintA toaletele lasA amprenta lipsei de civilizaTie, Si In acelaSi timp, eliminA eforturile depuse de cAtre cei ce promoveazA turismul. Doctorul Irimie a mai spus cA In prezent, toaletele din zona mAnAstirilor sunt administrate de consiliile locale Si a menTionat cA pentru corectarea situaTiei, una dintre soluTii ar fi aceea de Incheiere de parteneriate publice-private, In baza cArora In respectivele locaTii sA fie create condiTii civilizate. El mai vede rezolvarea problemei Si prin amplasarea unui numAr suficient de toalete ecologice, care sA fie curATate Si vidanjate la timp.