Gradul de indatorare al administratiilor locale ar putea creste la 30 la suta

Lungu a spus Intr-o conferinTA de presA cA actualul procent permis de Indatorare a localitATilor, de 20%, limiteazA valoarea proiectelor de dezvoltare In comune, oraSe Si municipii.

SInt multe proiecte de dezvoltare Si eSti limitat de acest grad de Indatorare ce nu poate fi depASit, a spus Lungu. El a precizat cA Ministerul FinanTelor lucreazA In prezent la o iniTiativA legislativA de amendare a Legii finanTelor publice locale prin care sA se majoreze, la 30% gradul maxim de Indatorare a localitATilor. Lungu a arAtat cA numai prin douA proiecte de infrastructurA, de reabilitare a termoficArii Si a sistemului de distribuTie a apei potabile, In valoare de aproximativ 100 de milioane de euro, municipalitatea suceveanA acoperA gradul maxim permis de Indatorare. El a spus cA pe lIngA aceste investiTii, In municipiul Suceava trebuiesc realizate Si alte proiecte importante, cum ar fi o centurA de ocolire a oraSului sau reabilitarea Intregii reTele de strAzi.