Polonia a donat aparatura audio-video in cadrul proiectului A« Copiii Bucovinei

Tot vineri, consulul Poloniei a oferit cIte un DVD si un video pentru scolile din Solonetul Nou si Poiana Micului precum si un video si DVD-uri pentru sase gradinite (Vicsani, Cacica, Solonetul Nou, Poiana Micului, Plesa, Paltinoasa – Ilisesti Gara). Intreaga actiune face parte din proiectul educativ „Copiii Bucovinei” si are drept scop ridicarea calitatii procesului instructiv-educativ, cresterea gradului de perfectionare a personalului didactic, dotarea scolilor cu echipament audio-video. In proiect sunt cuprinse zece scoli In care Invata, alaturi de copii polonezi, colegii lor romAni si ucraineni. In aplicarea proiectului este implicata Uniunea Polonezilor din RomAnia, avInd drept partener Inspectoratul Scolar Judetean Suceava.