Psihoterapia adolescenTei- dezbatuta de specialisti la Gura Humorului

PreSedintele comitetului de organizare, medicul sucevean Elena Merticariu a declarat, luni, cA acest congres se desfASoarA pentru prima datA In Moldova Si are invitaTi din FranTa, Germania Si ElveTia care vor susTine cursuri profesionale privind psihanaliza adolescenTei, respectiv encefalopatia epilepticA.

Merticariu a spus cA lucrArile se desfASoarA pe secTiunile neurologie pediatricA Si psihiatrie pediatricA, iar temele majore ale congresului sInt Sindromul hiperkinetic Si tulburArile de atenTie, Patologia vascularA cerebralA la copii Si adolescenTi Si Psihanaliza Si psihoterapia adolescenTei.

Dr. Merticariu a spus cA la congres s-au Inscris medici din domeniul neurologiei Si psihiatriei copilului Si adolescentului, neurochirurgi, precum Si logopezi, kineto-terapeuTi, psihologi, cadre didactice universitare din centrele universitare BucureSti, Cluj Napoca, TIrgu MureS, TimiSoara Si IaSi.

PreSedintele comitetului de organizare a mai spus cA participanTii la congres vor primi un certificat pe care vor fi Inscrise Si creditele obTinute.