Seful jandarmilor din Falticeni-cetatean de onoare al comunei Pojorita

DistincTia i-a fost conferitA de primarul Ioan Raia, In deschiderea celei de a doua ediTii a manifestArilor cultural-artistice Comori de suflet romAnesc, desfASurate la PojorIta In week-endul recent Incheiat. Tot cu aceastA ocazie, Si cunoscuta interpretA de muzicA popularA Sofia Vicoveanca, a intrat In posesia titlului de CetATean de Onoare al comunei sucevene.