Universitatea Suceava isi va prezenta oferta educationala

AcTiunea reunitA sub titulatura TIrgul educaTional, este programatA pentru sImbAtA, 14 mai, Intre orele 10-14, In holul mare al instituTiei. In prezent, numArul studenTilor de la Suceava, care InvaTA la cele 8 facultATi Si un colegiu care au 52 de specializAri, este de 9 800, din care 3 660 sunt In anul IntIi.