Tatal sefului TNL Inlocuit de la conducerea Inspectiei In ConstrucTii Suceava

La Inspectoratul In ConstrucTii Suceava, democratul Il va Inlocui pe Constantin AdomniTei de la PSD, care va deTine funcTia de adjunct. De menTionat cA fiul lui Constantin AdomniTei, Cristian, este deputat PNL de IaSi Si liderul naTional al TNL.

DrAgan a declarat cA pentru moment nu poate fi numit In funcTie, deoarece este membru In consiliile de administraTie ale societATilor comerciale GospodArie OrASeneascA Vatra Dornei Si Dorna Com, iar potrivit legii de combatere a corupTiei, ar deveni incompatibil. DrAgan a spus cA a declanSat demersurile necesare clarificArii situaTiei sale Si sperA ca problema sA fie soluTionatA cIt de urgent, astfel IncIt pInA la sfIrSitul acestei luni sA-Si preia funcTia de la Inspectorat. Sabin Adrian DrAgan este vicepreSedinte al PD Suceava Si consilier judeTean. El a Indeplinit un mandat de deputat In legislatura 1992-1996.