LocuinTe din Suceava inundate sau afectate de alunecAri de teren

ASa indicA o situaTie datA publicitATii de subprefectul Alexandru BAiSanu. In raport se precizeazA cA cele 19 gospodArii inundate sunt din GAlAneSti , VolovAT , Zamostea Si Gura Humorului . De asemenea, apele au spAlat balastul de pe 3 drumuri judeTene Si 3 drumuri comunale, pe porTiuni cuprinse Intre doi Si patru kilometri, Si respectiv 3 Si 20 de kilometri. Tot din cauza ultimelor precipitaTii abundente, un mal al iazului de decantare de la TarniTa s-a rupt, iar In urma incidentului, o cantitate de steril a ajuns In pIrIul BrAteasa, care se varsA In rIul Moldova, Si pe drumul judeTean Ostra-BroSteni, determinInd blocarea acestuia.