Echipaje din China, Ucraina si Moldova la HardSoft organizat la Suceava

Rectorul UniversitATii Stefan cel Mare prof.univ.dr. Adrian Graur a declarat, marTi, cA echipajele Inscrise In competiTie trebuie sA realizeze proiectarea Si implementarea unui sistem conTinInd module software Si hardware, iar prezentarea va fi realizatA In limba englezA.

Rectorul universitATii sucevene a subliniat cA Facultatea de Inginerie ElectricA din Suceava, organizatorul concursului, furnizeazA toate componentele electronice, materialele de utilizare Si mediile de programare pentru toate cele zece laboratoare la standarde identice. Premiile vor fi acordate Ministerul EducaTiei Si CercetArii Si Microsoft RomAnia.

Graur a mai spus cA acest concurs internaTional este organizat, anual, la Suceava din anul 1994, iar la ediTia din acest an participA cIte un echipaj din universitATi din China, Ucraina Si Republica Moldova cu care universitatea suceveanA se aflA In relaTii de parteneriat, cIte un echipaj de studenTi din centrele universitare din BucureSti, BraSov, Craiova, IaSi, TimiSoara, iar de la Universitatea Stefan cel Mare din Suceava douA echipaje.

Rectorul UniversitATii sucevene a mai spus cA juriul Concursului InternaTional Hard&Soft este format din cadre didactice universitare de la University of Limerick- Irlanda Si de la Ecole Polytechnique de Lille-FranTa.