CondiTii de cazare europene Intr-un nou cAmin al UniversitATii sucevene

El a spus cA acest corp de clAdire are o capacitate de cazare de 95 de locuri, iar camerele de douA, respectiv trei locuri, au un nivel de dotare comparabil cu cel dintr-un hotel de douA stele.

Rectorul sucevean a mai spus cA dotarea cu telefon, televizor, cuptor cu microunde a camerelor respective sA fie realizatA pe parcursul lunilor viitoare, iar In cadrul aceluiaSi corp de clAdire urmeazA sA fie amenajatA o bucAtArie, o salA de mese, dar Si o salA de conferinTe cu o capacitate de 50-60 de locuri.

Taxa stabilitA pentru un loc de cazare In acest cAmin este de 1 575 000 de lei pentru studenTii In regim cu taxA, 1 375 000 de lei pentru studenTii In regim bugetat Si 1 175 000 de lei pentru studenTii care provin din Republica Moldova Si Ucraina Si pentru studenTii ai cAror pArinTi sunt cadre didactice.