CJAS Suceava incearca sa rezolve problema eliberarii medicamentelor compensate

PurtAtorul de cuvInt al CJAS Suceava, Anda SAlAgean a declarat, miercuri, cA un numAr de 46 din cele 103 farmacii din judeTul Suceava care se aflA In relaTii contractuale cu Casa JudeTeanA de AsigurAri de SAnAtate Suceava dispuneau, marTi, de fonduri pentru eliberarea medicamentelor In regim compensat Si gratuit.

SAlAgean a spus cA nici o farmacie din municipiul Suceava nu mai elibereazA, de marTi, medicamente In regim compensat Si gratuit IntrucIt Si-au epuizat fondurile pentru luna mai, In timp ce In teritoriul rural arondat municipiului Suceava un numAr de Sapte farmacii dispuneau IncA de fonduri.

Astfel, In cursul zilei de marTi, In Bazinul Dornelor douA farmacii din mediul rural Si douA din urban dispuneau IncA de fonduri, In teritoriul FAlticeni Sase In urban Si opt In rural, In teritoriul CImpulung Moldovenesc trei In urban Si douA In rural, In teritoriul RAdAuTi, cinci In urban Si trei In rural, In teritoriul Siret, douA In urban Si una In rural.

Directorul CJAS Suceava, dr.Dorin StAnescu a declarat, miercuri, cA instituTia a primit recent o adresA din partea CNAS prin care se preciza cA fondurile din trimestrele III Si IV pot fi aduse pentru acoperirea necesarului semestrului I al acestui an, InsA cu Incadrarea In valoarea anualA a contractului pentru 2005.

Astfel, CJAS Suceava va Incheia acte adiTionale cu farmaciile anunTIndu-le In prealabil despre aceastA posibilitate, dar Si de acceptare din partea farmaciilor a decontArii cheltuielilor privind medicamentele la o perioadA mai mare de 90 de zile InsA fArA plata penalizArilor de IntIrziere din partea CJAS Suceava.