Spitalele sucevene risca neaprovizionarea cu medicamente desi nu au datorii

Si asta, dat fiind faptul cA unitATile spitaliceSti InregistreazA doar datorii In termenul legal de platA, de 180 de zile. StAnescu a spus cA la 31 martie, debitele curente la medicamente erau de aproximativ 9,2 miliarde de lei, din care cu 8,8 miliarde se Inregistra Spitalul JudeTean. El a fAcut afirmaTiile In urma hotArIrii AsociaTiei Furnizorilor de Produse Medicale, privind sistarea livrArii de medicamente cAtre toate spitalele din TarA, pInA la recuperarea integralA a datoriilor estimate la o mie de miliarde de lei.

Si directorul interimar al Spitalului JudeTean Suceava, Ilie Merticariu Si-a exprimat nedumerirea faTA de faptul cA AsociaTia Furnizorilor de Medicamente Si Materiale Sanitare a trimis Spitalului JudeTean Suceava o informare potrivit cAreia va fi sistatA furnizarea de medicamente Si materiale sanitare In condiTiile In care spitalul sucevean Si-a respectat termenele stabilite pentru platA.

El susTine cA spitalul sucevean nu are datorii din anii 2003 sau 2004 motiv pentru care a Inaintat o notA de protest AsociaTie Furnizorilor de Medicamente Si Materiale Sanitare.