Comandamentul judetean Suceava pentru situatii de urgenta a fost reactivat

BAiSanu a declarat cA pentru moment, In comuna Ciprian Porumbescu, a fost stopat fenomenul de alunecare a terenului, care a dus la afectarea a cIteva gospodArii din localitate. Pe de altA parte, el a spus cA va fi InfiinTat un punct fix de monitorizare a iazului de decantare de la TarniTa. Din cauza precipitaTiilor abundente cAzute la finele sAptAmInii trecute, un mal al iazului respectiv s-a rupt, iar In urma incidentului, o cantitate de steril a ajuns In pIrIul BrAteasa, care se varsA In rIul Moldova, Si pe drumul judeTean Ostra-BroSteni, determinInd blocarea temporarA a acestuia. Vom monitoriza 24 de ore din 24 iazul de decantare de la Ostra. De asemenea, am cerut celor de la Sistemul de GospodArire a Apelor sA informeze din orA In orA In legAturA cu debitele rIurilor din judeT. Vom Tine legAtura permanentA cu primarii tuturor localitATilor din judeT, a spus BAiSanu.