Sucevean mort amendat cA nu Si-a pAzit pAdurea

SituaTia a fost depistatA recent la AdministraTia FinanciarA a municipiului Suceava acolo unde a ajuns spre executare procesul verbal de contravenTie. La noi vin spre executare toate procesele verbale de contravenTie care reprezintA venituri la bugetul consolidat al statului. In aceste condiTii, inspectorii fiscali au fAcut demersuri pentru executarea amenzii, iar In acest sens au Inceput cu identificarea persoanei care a primit-o In vederea emiterii somaTiei de platA. ASa am descoperit cA persoana respectivA este moartA Si cA a decedat cu mult Inainte de primirea amenzii, a declarat Seful AdministraTiei Financiare a municipiului Suceava, Petru Murariu. Moarta amendatA se numeSte Elena Pavliuc Si a locuit In oraSul Salcea. ContravenTia urmeazA sA fie achitatA de cAtre fiica acesteia.