Elev din Stulpicani prins dupA ce anuntase o alarma cu bomba la Cotroceni

Este vorba de un elev In vIrstA de 12 din Stulpicani, care a apelat ieri dupA-amiazA la ora 3 Si 57 de minute, Serviciul de UrgenTA 112, Si a comunicat AtenTie! BombA la Cotroceni. El sunase de la postul telefonic din centrul localitATii In care domiciliazA. Din ianuarie Incoace, zeci de suceveni, cu precAdere minori, au sunat la 112 Si au lansat ameninTAri false cu bomba. Majoritatea lor au spus cA au fAcut apelurile, pentru a se distra. Tuturor le-au fost Intocmite dosare penale, care au ajuns ulterior la Parchetul de pe lIngA Tribunalul Suceava. Potrivit legislaTiei In vigoare, ameninTarea adresatA unui stat, unei organizaTii internaTionale sau unei persoane fizice sau juridice cu folosirea armelor biologice, a materialelor nucleare, a altor materiale radioactive sau a materialelor explozive, In scop terorist, constituie infracTiune Si se pedepseSte cu Inchisoare de la 3 la 12 ani. Din calcule a rezultat cA pentru fiecare deplasare au fost cheltuite In medie 28 de milioane de lei, sume ce vor fi imputate persoanelor gAsite vinovate sau pArinTilor, In cazurile cInd apelurile au fost fAcute de minori.