Aproape 200 de locuri de muncA pentru rromii suceveni

AcTiunea va avea loc vineri de la ora 9, la sediile din RAdAuTi, FAlticeni, Gura Humorului Si Vatra Dornei ale AgenTiei JudeTene pentru Ocuparea ForTei de MuncA, de la ora 11, la PrimAria din Scheia Si de la ora 10 la PrimAria din Voitinel. Posturile sunt scoase la bAtaie de primAriile din FAlticeni, Dolhasca, Baia, RAdAuTi, Bilca Si Gura Humorului, pentru lucrAri publice de interes comunitar, dar Si de AsociaTia Sukar Rromano din Vatra Dornei sau de firme precum Servicii Comunale Si Tauzend Mark din RAdAuTi sau Forestfalt din FAlticeni. Principalele ocupaTii solicitate sunt cele de Impletitor de nuiele, salubrizor Si muncitor necalificat. Etnicii rromi care nu-Si vor gAsi o slujbA In urma Bursei, se vor putea Inscrie la cursurile de calificare In meseriile de zidar-pietrar tencuitor, mozaicar-montator plAci, dulgher, parchetar, fierar betonist, operator confecTioner industrial Si lucrAtor In cultura plantelor. AgenTia pentru Ocuparea ForTei de MuncA Suceava informeazA cA In evidenTele instituTiei apar 134 de rromi care nu au un loc de muncA, dar se estimeazA cA numArul real al acestora este cu mult mai mare.