Improprietarirea Arhiepiscopiei cu 90.000 de hectare este neconstitutionala

Biroul de presA al CurTii ConstituTionale, a informat printr-un comunicat cA Inaltul for a decis cu majoritate de voturi, cA OrdonanTa de urgenTA a Guvernului nr. 100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publicA a statului Si din administrarea Regiei NaTionale a PAdurilor – Romsilva, In proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei Si RAdAuTilor, dar Si Legea de aprobare a acestui act normativ, sInt neconstituTionale. Potrivit ConstituTiei ordonanTele de urgenTA se dau In situaTii de urgenTA. Nu a existat o situaTie de urgenTA pentru a fi necesarA aprobarea ordonanTei 100. Guvernul va trebui sA ia act de decizia CurTii ConstituTionale Si sA promoveze alt act normativ pe cale normalA adicA prin proiect de lege, au declarat surse parlamentare.

Mi se pare IndoielnicA situaTia. In primul rInd prin modul de redactare a argumentelor de neconstituTionalitate a legii. Pur Si simplu erau trecute chestii cu trimitere la eventuale norme care ar putea fi afectate In anumite situaTii. ToatA aceastA justificare Tinea mai mult de un pamflet marginal, ne-a declarat, avocatul Vasile Tudor, cel care a apArat Arhiepiscopia In acest proces. El a mai spus cA aSteaptA sA vadA care sunt motivele deciziei, dupA care va putea spune ce se poate face In continuare.