Usoara crestere a numarului de viroze inregistrate in judetul Suceava

Potrivit datelor centralizate de cAtre DirecTia de SAnAtate PublicA, In ultima vreme au fost consemnate 1 872 infecTii acute ale cAilor respiratorii superioare, din care 64 au necesitat internarea. Odette Nicolae, a apreciat cA aceastA creStere a numArului de cazuri are la bazA faptul cA In fiecare an, In perioada PaStelui, din teritoriu nu se fac raportAri exacte cu privire la situaTia ImbolnAvirilor.