AnchetA privind furnizorii de materiale sanitare de proasta calitate

Premierul a mai cerut Ministerului SAnAtATii sA verifice modul In care au fost gestionaTi banii publici de cAtre spitale, urmInd ca rezultatele sA fie prezentate la sfIrSitul sAptAmInii. SolicitArile primului-ministru au venit dupA ce AsociaTia Furnizorilor de Produse Medicale a sistat livrarea de medicamente cAtre toate spitalele din TarA, pInA la recuperarea integralA a datoriilor estimate la aproximativ o mie de miliarde de lei. Directorul general al Casei de SAnAtate Suceava, Dorin StAnescu, susTine InsA cA nu existA nici un motiv pentru ca spitalele din judeT sA nu fie aprovizionate cu medicamente. Aceasta, dat fiind faptul cA unitATile spitaliceSti au numai datorii In termenul legal de platA, de 180 de zile. StAnescu a spus cA la 31 martie, debitele curente la medicamente erau de aproximativ 9,2 miliarde de lei, din care cu 8,8 miliarde se Inregistra Spitalul JudeTean.