La Suceava-case sociale in curtile locuintelor detinute de Primarie

IntenTia a fost exprimatA de viceprimarul Angela Zarojanu, Intr-o conferinTA de presA. Ea a spus cA 70% dintre persoanele care vin sAptAmInal In audienTe cer o locuinTA Si a adAugat cA pentru rezolvarea problemei este avutA In vedere Si posibilitatea ridicArii de imobile In suprafaTA de 150 de metri pAtraTi, pe terenurile excedentare din curTile celor aproximativ 200 de case aflate In proprietatea municipalitATii. Zarojanu a mai spus cA pInA acum au fost depistate Sase amplasamente care s-ar preta unor asemenea investiTii, iar acTiunea de identificare a terenurilor va continua.