Constructorii recomandA Guvernului sa cumpere case de interventie

PreSedintele executiv al APROCOR, suceveanul Mihai Aurel Steiciuc, a declarat,cA aceastA asociaTie a propus Guvernului ca aceste case de intervenTie sA fie realizate din panouri din lemn, cu termoizolaTie, panourile fiind cu duratA de viaTA nelimitatA, lemnul fiind uscat Si tratat. O asemenea casA cu o suprafaTA medie de 70 de mp construiTi se poate monta In maxim douA zile, a spus Steiciuc care a arAtat cA este necesarA constituirea unei rezerve de case de intervenTie pentru soluTionarea rapidA a problemelor ce intervin In situaTii de crizA de genul celei existente In prezent In Banat. Acum, neavInd nimic In rezerva de stat, sIntem nevoiTi ca In cIteva luni sA facem ceea ce ar fi trebuit fAcut In cITiva ani, refacerea acestor case definitiv. Chiar dacA situaTia din TimiS va fi remediatA prin acest hei-rup naTional, problema In sine, a rezervei de case de intervenTie, trebuie sA rAmInA In atenTia Executivului, a spus Steiciuc. El a arAtat cA astfel de soluTii sInt adoptate In toatA lumea civilizatA Si a subliniat cA APROCOR a mai fAcut Guvernului o asemenea propunere In urmA cu trei ani.

Am mai fAcut Guvernului o asemenea propunere In urmA cu trei ani, dar nu a fost luatA In considerare. Revenim acum cu aceastA propunere astfel IncIt, mAcar pe viitor, sA nu ajungem In situaTii de genului celei care existA acum In judeTul TimiS, a conchis Mihai Aurel Steiciuc.