Doua drumuri nationale si un drum judetean afectate de alunecari in Suceava

Este vorba de DN 17A afectat la km 36+250 In extravilanul localitATii CiumIrna, DN 17B care este afectat la km 38+160 In extravilanul comunei Crucea Si DJ 178A care este afectat pe o porTiune de 200 de metri la ieSirea din localitatea Scheia spre Mihoveni. Pe DJ 178A s-au format falii Si cratere ca urmare a alunecArilor de teren, a declarat joi prefectul de Suceava Orest Onofrei. Potrivit informaTiilor furnizate de inginerul Sef al Regiei de Drumuri Suceava, Eugen Girigan, pe DJ 178A s-au format douA falii In lungime de 20 respectiv 30 de metri Si adIncime de circa 20 de centimetri. Locurile sunt semnalizate, iar drumul este practicabil, a precizat Girigan. Practicabile sunt Si cele douA drumuri naTionale afectate de alunecArile de teren zonele respective fiind semnalizate corespunzAtor.